2023. gadā aizsākām un šogad pavasarī noslēdzām meistarklašu ciklu jauniešiem par tādām tēmām kā komunikācijas kanāli, satura formāti, digitālo platformu aktuālās tendences, scenārija izveides teorētiskie un praktiskie aspekti, tiešsaistes iespējas u.tml.

Jaunieši daļa satura izstrādāja sadarbībā ar citām sociāli atbildīgām organizācijām. Kā vienu no piemēriem varam minēt biedrību Saldus Actionsprts, kas 2023. gada vasarā organizēja starptautiskas sacensības Saldus Actiongames, pulcējot sportistus no vairākām Eiropas valstīm. Sacensību norises laikā mēs īstenojām meistarklasi, kurā jaunieši apguva tiešraides translēšanas prasmes. 

‘’Sacensību translēšana sociālajos tīklos sniedza iespēju ne tikai ārvalstu sportistu līdzjutējiem sekot līdzi sacensību norisei, bet arī pašiem sportistiem izvērtēt savu un citu dalībnieku sniegumu. Papildus sacensību tiešraidei bija izveidota podkasta studija, kas nodrošināja viedokļu un informācijas apmaiņu par dažādām aktuālām tēmām’’, stāsta biedrības Saldus Actionsports vadītājs Mārtiņš Strazds. 

 LEADER projektā gūtais tehniskais nodrošinājums paver plašas iespējas īstenot dažādas komunikācijas aktivitātes, veicinot jauniešu prasmes un konkurētspēju darba tirgū.