Mērķis

Radīt mijiedarbību starp digitālo komunikāciju, jauniešiem un sociāli atbildīgām organizācijām

Sasniedzot mērķi, ieguvēji ir gan jaunieši, kas gūst praktiskās zināšanas digitālā satura izstrādē, gan arī sociāli atbildīgas un Latvijas ekonomiku stiprinošas organizācijas, kurām tiek izstrādāti audiovizuālās komunikācijas vēstījumi un saturs, lai sasniegtu savus mērķus un mērķauditoriju

Darbības virziens

Vērsts uz digitālo komunikāciju, jo tā šī brīža laikmetā ir neatņemama savstarpējās informācijas apmaiņas sastāvdaļa. Vienlaikus, jauniešiem ir izteikta vēlme darboties digitālās komunikācijas laukā, bet ne visiem ir iespēja praktiski izstrādāt saturu profesionālā līmenī. Šī pieredze nodrošina jauniešiem iespēju saprast un apjaust, kur virzīties tālāk savā profesionālajā karjerā

Sadarbībai

Aicinām sadarbībai sociāli atbildīgas organizācijas, kas vēlas sniegt iespēju jauniešiem gūt jaunas zināšanas, radot saturu Jūsu zīmolam