Par mums

Mūsu mērķis ir veicināt jauniešu zināšanas un praktisko pieredzi audiovizuālā satura izstrādē, producēšanā un komunikācijā ar atšķirīgām mērķa grupām. Papildus izglītības veicināšanai tiek sekmēta arī jauniešu pilsoniskā iesaiste, jo saturs, kas tiek veidots mācoties, palīdz Latvijas nevalstiskajām organizācijām, mājražotājiem, vietējiem uzņēmējiem komunikācijā ar savu mērķauditoriju.

Fokuss tiek vērsts uz digitālo komunikāciju, jo tā šī brīža laikmetā ir neatņemama savstarpējās informācijas apmaiņas sastāvdaļa. Vienlaikus, jauniešiem ir izteikta vēlme darboties digitālās komunikācijas laukā, bet ne visiem ir iespēja praktiski izstrādāt saturu profesionālā līmenī. Šī pieredze nodrošina jauniešiem iespēju saprast un apjaust, kur virzīties tālāk savā profesionālajā karjerā.