PAR MUMS

MĒRĶIS

Veicināt jauniešu zināšanas un praktisko pieredzi audiovizuālā satura izstrādē, producēšanā un komunikācijā ar atšķirīgām mērķa grupām. Papildus izglītības veicināšanai tiek sekmēta arī jauniešu pilsoniskā iesaiste, jo saturs, kas tiek veidots mācoties, palīdz Latvijas nevalstiskajām organizācijām, mājražotājiem, vietējiem uzņēmējiem komunikācijā ar savu mērķauditoriju.

Mūsu fokuss tiek vērsts uz digitālo komunikāciju, jo tā šī brīža laikmetā ir neatņemama savstarpējās informācijas apmaiņas sastāvdaļa