No 22. līdz 23. martam Saldū organizējām LJP Kurzemes dalīborganizāciju tīklošanās pasākumu projekta “Reģionālo jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšana interešu aizstāvības jomā (LJP 9.0)” ietvaros.

Projekta darbības laikā tiek izveidotas 4 reģionālās vēstniecības LJP dalīborganizācījām. Šis pasākums bija pirmais tīklošanās pasākums starp Kurzemes LJP vēstniecībām.

Projekta mērķi ir azstāvēt dalīborganizāciju intereses, nodrošinot interešu aizstāvību, attīstīt darbību ar jaunatni, stiprinot dalīborganizāciju kapicitāti un to attīstību, Informēt sabiedrību par jaunatnes politiku un veicināt sabiedrības izpratni par lēmumu pieņemšanas procesiem, Veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību, stiprinot demokrātisko vidi Latvijā.

Liels paldies – “Sprādziens”, “You+”, “Workout generation”, “Attīstības fabrika”, “LJP”, Saldus jauniešu dome “Es un mēs”, ” “Saldus KOPtelpa”, “Saldus Action Sports” par jaudīgi aizvadīto nedēļas nogali!