Bieži vien jaunieši, saskaroties ar dažādiem emocionālās vai fiziskās veselības pasliktinājumiem, nav informēti par palīdzības iespējām. Vairums gadījumos jaunieši neuzdrošinās meklēt palīdzību, jo jūtas vieni, pamesti vai nesaprasti. Šī projekta ietvaros plānots iedrošināt jauniešus atklāti runāt par savām un līdzcilvēku problēmām. Podkāsta laikā jaunieši dalījās ar saviem pieredzes stāstiem, tādejādi iedrošinot citus atvērties un uzdrošināties meklēt palīdzību.

Podkāsta mērķis –  

  • Veicināta jauniešu atvērtība un iesaiste diskusijā par pašu (jauniešu) mentālo un fizisko veselību;
  • Veidota sabiedrības izpratne par šo tēmu būtiskumu;
  • Attīstītas jauniešu audiovizuālās komunikācijas prasmes.